עברת קבצים עם זכרון יותר מ10 מגה ביט
בשלב ראשון נא להעביר באמצעות אתר את הקבצים עם זכרון יותר מ10 מגה ביט. מ
  שלב 1
 
לאחר עברה יתקבל "קיצור דרך לקובץ" שאותו יש להעביר ל דואר אלקטרוני. מ מ   שלב 2
לדף הבית